Монгол Тэмээ Үрчлэн

авч Өмнөд Говийн малчдыг дэмжье

Хүндэт ивээн тэтгэгчид

Холбоо барих / Хандивлах

Хэрэв та манай “Монгол Тэмээг Үрчлэх” хөтөлбөрийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хусвэл Браин болон Анна Фишертэй дараах хаягаар холбоо барина уу:

bfisher@baeconomics.com.au ба afisher@baeconomics.com.au

Хандивын хэмжээний хувьд бид бага хэмжээтэй хандивыг цуглуулж хуримтлуулснаар  малчин ардын хүссэн дэд бүтцийг сайжруулахад зарцуулна.

100 ам.доллараар бид нэг малчин өөрийн сүргийг бүхэлд нь Өмнийн Говьд  түгээмэлг тохиолддог өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин тариулах эсвэл малын эмчид малын илүү хүнд өвчнийг эмчлэх  асуудалд туслалцаа үзүүлэх боломжтой.

Тэмээ үрчилж авахад бид гурван настай гунжин тэмээний тухайн үеийн  зах зээлийн үнээр тооцно. 2014 оны 3-р сарын байдлаар зах зээлийн үнэ 800 ам.доллар байна.

Хэрэв та гар бие оролцох хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа бол Браин эвсэл Аннатай холбоо барьж “Монгол Тэмээг Үрчлэх” хөтөлбөрийн дансны мэдээллийг авч болно.

Төлбөрийг мөн PayPal системийн доорх ‘Pay Now’ товчийг дарж кредит карт болон PayPal дансаараа аюулгүй шилжүүлж болно.

 


Сүүлийн үеийн үйл ажиллагааны хэсэгт дурьдсанчилан Өмнөд Сибирь борлуулсан цамц бүрээс 5 австрали долларыг “Монгол Тэмээг Үрчлэх” хөтөлбөрт хандивлах юм. Өмнөд Сибирийн цахим хуудсанд зочилж санал болгож буй хувцаснуудыг сонирхоно уу