Монгол Тэмээ Үрчлэн

авч Өмнөд Говийн малчдыг дэмжье

Хүндэт ивээн тэтгэгчид

Тэмээ Үрчлэх хөтөлбөрийг Рио Тинто дэмжиж байна

Рио Тинто компани өөрийн цахим нийтлэл болох Mines 2 Market нийтлэлдээ Тэмээ Үрчлэх хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүллээ.

Доорх линкээр орж Оюу Толгой зэсийн уурхайн тухай нийтлэлийг харах боломжтой:

http://m2m.riotinto.com/issue/02/article/wealth-knowledge