Монгол Тэмээ Үрчлэн

авч Өмнөд Говийн малчдыг дэмжье

Хүндэт ивээн тэтгэгчид

Монгол Тэмээг Үрчлэх хөтөлбөрийг Өмнөд Сибирь дэмжиж байна

Өмнөд Сибирь бол  эзэмшигчийнхээ аялал болон Монголыг оролцуулаад  гадаадад амьдарч байсан туршлага дээрээ тулгуурлан  хувцасны загвар зохион бүтээдэг санаачлага юм.

Тэд өөрийн болон Монгол улсын хоорондын холбоо харилцаа  ба түүнчлэн Хос Бөхт Тэмээнээс бахдах үзлээс үүдэн Өмнөд Сибирийн нийгэмд дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд борлуулсан цамц бүрээс 5 австрали долларыг Монгол Тэмээг Үрчлэх хөтөлбөрт хандивлахаар шийдсэн. 5 австрали доллар бидэнд малчны ундны усны ховоон дахь усны түвшинг хадгалах хөвдөг хавхлаг гэх  мэт илүү сайн технологийг танилцуулах хичээл зүтгэлд туслалцаа үзүүлэх юм.

Өмнөд Сибирийн бараа бүтээгдэхүүний төрлүүдийг цахим хуудсаас нь харж болно.