Монгол Тэмээ Үрчлэн

авч Өмнөд Говийн малчдыг дэмжье

Хүндэт ивээн тэтгэгчид

БиЭйЭкономикс болон Говийн Мал Сүрэг “Дэлхийн Тэмээний Өдрийг” тэмдэглэлээ

Happy Camel Day

6 сарын 22-ны өдөр бол Дэлхийн Тэмээний Өдөр

Говийн Мал Сүрэг танд тэмээний өдрийн мэнд хүргэж байна

Браин болон Анна Фишер